ประกาศ! ระบบปิดปรับปรุง จะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น.
ประกาศ! ระบบนี้เป็นระบบใหม่ ข้อมูลหนังสือจะถูกรีเซ็ต หากท่านต้องการค้นหาข้อมูลหนังสือ ก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ให้คลิกเข้าสู่ระบบเดิม ที่ edocbook.ksu.ac.th หรือคลิก ที่นี่.

Copyright © 2021 Kalasin University.